Wykaz państw, na terenie których obowiązują przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE)

 1. Austria
 2. Belgia
 3. Bułgaria
 4. Chorwacja
 5. Cypr
 6. Czechy
 7. Dania – z wyjątkiem obszaru Grenlandii i Wysp Owczych;
 8. Estonia
 9. Finlandia
 10. Francja – w tym również na obszarze Gwadelupy, Martyniki, Reunion i Gujany Francuskiej;
 11. Grecja
 12. Hiszpania - w tym również na Majorce i na Wyspach Kanaryjskich;
 13. Holandia
 14. Irlandia
 15. Litwa
 16. Luksemburg
 17. Łotwa
 18. Malta
 19. Niemcy
 20. Polska
 21. Portugalia – w tym również na obszarze Madery i na Azorach;
 22. Rumunia
 23. Słowenia
 24. Słowacja
 25. Szwecja
 26. Węgry
 27. Wielka Brytania – w tym również na obszarze Gibraltaru; nie obowiązują natomiast na obszarze Wysp Normandzkich oraz na Wyspie Man;
 28. Włochy

Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), nie będące członkami Unii Europejskiej - na podstawie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym:

 • Islandia
 • Lichtenstein
 • Norwegia

Szwajcaria - na podstawie umowy między Wspólnotą Europejską i Jej państwami członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej Strony w sprawie swobodnego przepływu osób, która od 1 kwietnia 2006 r. ma zastosowanie w stosunku do Polski.

Zespół Koordynacji Systemów Specjalnych i Obsługi Świadczeń Zagranicznych
Wydziału Analiz i Współpracy Międzynarodowej ZER MSWiA
tel. (22) 60 28 293