Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. - Prawo - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1731)

Pliki do pobrania