Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2004 r.

w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania (Dz.U.04.180.1866)

2005-07-28 zm. Dz.U.05.128.1074 § 1 
2010-04-23 zm. Dz.U.2010.56.349 § 1

Pliki do pobrania