Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2008 r. - Prawo - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie wykazu schorzeń i chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. (Dz.U.08.53.315)