Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2003 r. - Prawo - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2003 r.

w sprawie wykazu schorzeń i chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (Dz.U.03.52.455)

Pliki do pobrania