Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2019.1046)

Pliki do pobrania