Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.05.206.1723)

Pliki do pobrania