Wydział Logistyki Komisji Lekarskich - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Logistyki Komisji Lekarskich

Sekretariat

tel. (22) 605 60 30
fax. (22) 601 19 45
e-mail:  lg@zer.mswia.gov.pl
II piętro pok. 220

  

  Siedziba Wydziału:

     ul. Sandomierska 5/7
     02-567 Warszawa

 KADRA:

         Naczelnik – Agnieszka Gorzoch

          

   ZADANIA:

  • prowadzenie naborów pracowników do prac w komisjach lekarskich oraz obsługujących komisje lekarskie;
  • obsługa administracyjno-gospodarcza siedzib komisji lekarskich;
  • zaopatrywanie pracowników komisji lekarskich w środki techniczno-biurowe;
  • planowanie i realizacja szkoleń i konferencji na potrzeby komisji lekarskich oraz pracowników obsługujących komisje lekarskie, w tym przygotowywanie i rozliczanie podróży służbowych na obszarze kraju;
  • obsługa kancelaryjna komisji lekarskich;
  • prowadzenie magazynu na potrzeby obsługi komisji lekarskich;
  • prowadzenie Archiwum Zakładowego na potrzeby obsługi komisji lekarskich.