Wydział Informatyki - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Informatyki

KADRA:

Naczelnik – Adam Pytel
tel. 22 602 86 38

Z-ca Naczelnika – Stanisław Kaczmarek
tel. 22 602 81 79

Z-ca Naczelnika – Radosław Staroń
tel. 22 602 81 76