Wydział Informatyki - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Informatyki

KADRA:

Naczelnik – Adam Pytel
 

Z-ca Naczelnika – Stanisław Kaczmarek


Z-ca Naczelnika – Radosław Staroń