Wydział Informatyki - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Informatyki

Sekratariat

Tel. (22) 60-28-638, 60-28-176; 
e-mail:  it@zer.mswia.gov.pl
I piętro pok. 168

KADRA:

Naczelnik – Stanisław Kaczmarek
tel. (22) 825-78-49, 60-28-638

Z-ca Naczelnika – Radosław Staroń
tel. (22) 825-78-49, 60-28-176

 

ZADANIA:

  • eksploatowanie i administrowanie systemami komputerowymi i sieciami teleinformatycznymi Zakładu;
  • tworzenie i modyfikowanie programów użytkowych;
  • planowanie zakupów informatycznych;
  • prowadzenie gospodarki sprzętem i urządzeniami informatycznymi oraz oprogramowaniem i licencjami.