Wydział Finansowo-Księgowy - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Finansowo-Księgowy

KADRA:

Naczelnik – Jerzy Grygier

tel. 22 602 84 77

Z-ca Naczelnika – Monika Denis
tel. 22 602 84 56