Wydział Organizacyjny - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Organizacyjny

Sekretariat

tel. (22) 60-28-487; 60-28-468;
e-mail: on@zer.mswia.gov.pl
IV piętro pok. 468

 

W skład Wydziału Organizacyjnego wchodzą:

  • Obszar organizacyjny.
  • Obszar zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Obszar ds. działań strategicznych.
  • Obszar zamówień publicznych.
  • Obszar administracyjny.