Wydział Wypłat - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Wypłat

Sekratariat

tel. (22) 60-28-479; 
e-mail: wp@zer.mswia.gov.pl
IV piętro pok. 479

KADRA:

Naczelnik – Renata Skowrońska

tel. (22) 825-83-53, 60-28-479

ZADANIA:

  • obsługa wypłat świadczeń emerytalno-rentowych;
  • obsługa reklamacji w zakresie wypłat świadczeń emerytalno-rentowych;
  • sporządzanie meldunków i sprawozdań statystycznych.