Wydział Analiz i Współpracy Międzynarodowej - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Analiz i Współpracy Międzynarodowej

Sekretariat

tel. (22) 60-28-276
e-mail: am@zer.mswia.gov.pl  
kszm@zer.mswia.gov.pl
II piętro pok. 276

KADRA:

Naczelnik – Teresa Kozoń-Konter

tel. (22) 60-28-275

Z-ca Naczelnika – Renata Skowrońska

tel. (22) 60-28-479; IV piętro pok. 480

 

ZADANIA:

  • prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji dotyczących działalności Zakładu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego oraz obsługa przyjęć obywateli w sprawach skarg, wniosków lub petycji przez Dyrektora Zakładu lub wyznaczone przez niego osoby;
  • prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz prowadzenie rejestru przyjęć obywateli w sprawach skarg, wniosków lub petycji przez Dyrektora Zakładu lub wyznaczone przez niego osoby;
  • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w zakresie zaopatrzenia emerytalnego;
  • opracowywanie wytycznych dotyczących jednolitych zasad postępowania dla pracowników Zakładu przy realizacji przepisów emerytalno-rentowych;
  • interpretowanie przepisów emerytalno-rentowych oraz udzielania wyjaśnień pracownikom ustalania świadczeń w tym zakresie;
  • ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń osób zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • prowadzenie spraw z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej;
  • nadzór nad merytoryczną zawartością strony internetowej Zakładu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego oraz zadań wskazanych w pkt 1.