Wydział Ustalania Świadczeń V - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Ustalania Świadczeń V

Sekretariat

tel. (22) 60-28-268,
fax. (22) 60-28-269, 
e-mail: sw5@zer.mswia.gov.pl
II piętro pok. 269

KADRA:

Naczelnik – Tomasz Kochański

tel. (22) 60-28-778;

Z-ca Naczelnika – Monika Miecznikowska

tel. (22) 60-28-268

 

ZADANIA:

prowadzenie spraw z zakresu ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Policji oraz członkom ich rodzin zamieszkałym na terenie województw:

Województwo

Zespoły

woj. łódzkie

 Zespół łódzki w Łodzi

woj. małopolskie

Zespół małopolski w Krakowie

Zespół w Nowym Sączu

woj. podkarpackie

Zespół podkarpacki w Rzeszowie

Zespół przejął do dalszego prowadzenia akta zlikwidowanego z dniem 29.04.2011 r. zespołu w Przemyślu.

Zespół przejął do dalszego prowadzenia akta zlikwidowanego z dniem 31.01.2018 r. zespołu w Krośnie.

woj. śląskie

Zespół w Katowicach

Zespół w Częstochowie

woj. świętokrzyskie

Zespół świętokrzyski w Kielcach