Wydział Ustalania Świadczeń IV - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Ustalania Świadczeń IV

Sekretariat

tel. (22) 60-28-271,
fax. (22) 60-28-381, 
e-mail: sw4@zer.mswia.gov.pl
II piętro pok. 280

KADRA:

Naczelnik – Danuta Hojnacka

tel. (22) 60-28-493


Z-ca Naczelnika – Aneta Jancewicz

tel. (22) 60-28-281

 

ZADANIA:

  • prowadzenie spraw z zakresu ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom ich rodzin;
  • prowadzenie punktu obsługi świadczeniobiorców w siedzibie Zakładu w Warszawie;
  • prowadzenie Składnicy Akt.