Wydział Ustalania Świadczeń IV - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Ustalania Świadczeń IV

KADRA:

Naczelnik – Danuta Hojnacka

tel. 22 602 84 93


Z-ca Naczelnika – Aneta Jancewicz

tel. 22 602 82 81