Wydział Ustalania Świadczeń III - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Ustalania Świadczeń III

Sekretariat

tel. (22) 60-28-370,
fax. (22) 60-28-670, 
e-mail: sw3@zer.mswia.gov.pl
III piętro pok. 370

KADRA:

Naczelnik – Wioletta Lipińska

tel. (22) 60-28-371

Koordynator – Magdalena Korecka

tel. (22) 60-28-375

 

ZADANIA:

prowadzenie spraw z zakresu ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Policji oraz członkom ich rodzin, zamieszkałym na terenie województw:

Województwo

Zespoły

woj. dolnośląskie

Zespół dolnośląski we Wrocławiu

Zespół w Jeleniej Górze

woj. kujawsko-pomorskie

Zespół kujawsko-pomorski w Bydgoszczy

woj. lubuskie

Zespół lubuski w Gorzowie Wielkopolskim

woj. opolskie

Zespół opolski w Opolu

woj. wielkopolskie

Zespół wielkopolski w Poznaniu

Zespół w Kaliszu

Zespół w Lesznie

woj. zachodnio-pomorskie

Zespół zachodniopomorski w Szczecinie

Zespół w Koszalinie