Wydział Ustalania Świadczeń II - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Ustalania Świadczeń II

Sekretariat

tel. (22) 60-28-167, 
e-mail:  sw2@zer.mswia.gov.pl
III piętro pok. 378

 

KADRA:

Naczelnik – Ewa Szwarc

tel. (22) 60-28-140

Z-ca Naczelnika – Katarzyna Wróblewska

tel. (22) 60-28-186


 

ZADANIA:  

prowadzenie spraw z zakresu ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Policji oraz członkom ich rodzin zamieszkałym na terenie województw:

Województwo

Zespoły

woj. lubelskie

Zespół lubelski w Lublinie

Zespół w Zamościu

woj. mazowieckie

(z wyjątkiem funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w Komendzie Głównej Policji,
Komendzie Stołecznej Policji a także członków ich rodzin)

Wydział Ustalania Świadczeń II w Warszawie przejął do dalszego prowadzenia akta zlikwidowanego z dniem 30.11.2017r Zespołu w Ciechanowie

 

Zespół w Radomiu

woj. podlaskie

Zespół podlaski w Białymstoku

woj. pomorskie

Zespół pomorski w Gdańsku

woj. warmińsko-mazurskie

Zespół warmińsko-mazurski w Olsztynie