Wydział Ustalania Świadczeń II - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Ustalania Świadczeń II

KADRA:

Naczelnik – Ewa Szwarc

tel. 22 602 81 40

Z-ca Naczelnika – Katarzyna Wróblewska

tel. 22 602 81 86

 

 


 

Województwo

Zespoły

woj. lubelskie

Zespół lubelski w Lublinie

Zespół w Zamościu

woj. mazowieckie

(z wyjątkiem funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w Komendzie Głównej Policji,
Komendzie Stołecznej Policji a także członków ich rodzin)

Wydział Ustalania Świadczeń II w Warszawie przejął do dalszego prowadzenia akta zlikwidowanego z dniem 30.11.2017r Zespołu w Ciechanowie

 

Zespół w Radomiu

woj. podlaskie

Zespół podlaski w Białymstoku

woj. pomorskie

Zespół pomorski w Gdańsku

woj. warmińsko-mazurskie

Zespół warmińsko-mazurski w Olsztynie