Wydział Ustalania Świadczeń I - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Ustalania Świadczeń I

Sekretariat

tel. (22) 60-28-270, 60-28-671; 
fax. (22) 60-28-381
e-mail:  sw1@zer.mswia.gov.pl
II piętro pok. 280

KADRA:

Naczelnik – Bogumiła Siwińska-Ciok

tel. (22) 60-28-270

Z-ca naczelnika –Elżbieta Różańska

tel. (22) 60-28-797

 

ZADANIA:

  • prowadzenie spraw z zakresu ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz członkom ich rodzin;
  • prowadzenie postępowań w zakresie dotyczącym egzekucji administracyjnych i sądowych oraz realizacja zwrotów świadczeń emerytalnych i rentowych;
  • prowadzenie punktu obsługi świadczeniobiorców w siedzibie Zakładu w Warszawie.