Wydział Ustalania Świadczeń I - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Ustalania Świadczeń I

KADRA:

Naczelnik – Ewa Szwarc

tel. 22 602 82 70

Z-ca naczelnika –Elżbieta Różańska

tel. 22 602 87 97