Wydział Administracyjny - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Administracyjny

KADRA:

p.o. Z-cy Naczelnika Jarosław Guz

tel. 22 602 84 66

p.o. Z-cy Naczelnika Kamil Żak

tel. 22 602 80 28