Wydział Kadrowo-Organizacyjny - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Kadrowo-Organizacyjny

KADRA:

Naczelnik – Aneta Marzec

tel. 22 602 84 68

tel. 22 602 84 87