Wydział Kadrowo-Organizacyjny - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Kadrowo-Organizacyjny

KADRA:

Naczelnik – Aneta Marzec

tel. 22 602 84 68

tel. 22 602 84 87
 

p.o. Z-cy Naczelnika Monika Markiewicz-Jarmul

tel. 22 602 84 64