Wydział Informatyki - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Informatyki

KADRA:

Naczelnik – Adam Pytel

Z-ca Naczelnika – Stanisław Kaczmarek

Z-ca Naczelnika – Radosław Staroń