Wydział Ustalania Świadczeń I - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Ustalania Świadczeń I

KADRA:

Naczelnik – Ewa Szwarc

Z-ca naczelnika – Danuta Hojnacka

Z-ca naczelnika – Aneta Jancewicz

Z-ca naczelnika – Elżbieta Różańska