Wydział Zamówień Publicznych i Administracji - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Zamówień Publicznych i Administracji

KADRA:

Naczelnik - Aneta Liśkiewicz

Z-ca Naczelnika - Kamil Żak

Z-ca Naczelnika - Jarosław Guz

Z-ca Naczelnika - Aleksandra Leśniewska