Wydział Kadrowo-Organizacyjny - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Kadrowo-Organizacyjny

KADRA:

Naczelnik – Aneta Marzec

p.o. Z-cy Naczelnika Monika Markiewicz-Jarmul