Certyfikaty posiadane przez Zakład: - ISO - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Certyfikaty posiadane przez Zakład:

W dniu 13 lipca 2005 r. miało miejsce uroczyste wręczenie certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością nadanych Zakładowi Emerytalno-Rentowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w dniu 30 czerwca 2005r. Od czerwca 2005r. do czerwca 2016 r. auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przeprowadzili w Zakładzie osiem auditów nadzoru oraz trzy audity odnowienia w wyniku, których stwierdzono, że system zarządzania jakością w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest utrzymywany i doskonalony. Ostatni audit odnowienia odbył się w czerwcu 2014 r., a w jego wyniku certyfikat nadany Naszemu Zakładowi został odnowiony na okres kolejnych trzech lat.

Nadany certyfikat potwierdza, że Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001: 2009 w zakresie ustalania i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych byłym funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej.