Korzyści dla interesanta wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością. Badanie satysfakcji Klienta

System Zarządzania Jakością zakłada orientację organizacji na Klienta. Oznacza to, że organizacja, która wdrożyła system wg normy PN-EN ISO 9001:2009 kładzie szczególny nacisk na spełnienie zarówno wymagań, jak i oczekiwań klienta, oczywiście w zgodzie z obowiązującym prawem.

Bardzo ważne w prawidłowym funkcjonowaniu Systemu Zarządzania Jakością są zbierane i analizowane dane dotyczące jakości świadczonych usług. Dane zbierane są na podstawie wniesionych odwołań od decyzji, ilości decyzji uchylonych, skarg i wniosków oraz badania satysfakcji Klienta realizowanego poprzez Ankietę Oceny Pracy Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW, która stanowi bardzo cenne źródło informacji, wobec czego w trosce o podnoszenie jakości świadczonych usług, najlepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań naszych interesantów zapraszamy do wypełniania i składania ankiet. Ankieta dostępna jest w naszym punkcie obsługi klienta, na stronie internetowej oraz w Zespołach terenowych. Kierownictwo Zakładu analizuje informacje dotyczące oceny przez Interesantów działalności podległych im obszarów, dzięki czemu może korygować powstałe nieprawidłowości i, jeśli to zasadne, podejmować działania eliminujące ich przyczyny oraz możliwość wystąpienia ich w przyszłości.

Wdrożony w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych System Zarządzania Jakością usprawnia przepływ informacji wewnątrz Zakładu i wpływa korzystnie na jej funkcjonowanie, co z kolei przekłada się na sprawne załatwienie sprawy.  W wyniku zastosowania podejścia procesowego pracownicy Zakładu mogą lepiej i sprawniej realizować obrane cele, a co za tym idzie wymagania interesantów. Dzięki Systemowi Zarządzania Jakością Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dostarcza ujednoliconą usługę we wszystkich swoich Wydziałach Ustalania Świadczeń.

Nadany certyfikat jest potwierdzeniem utrzymywania wysokich standardów pracy oraz spełniania wymagań i oczekiwań naszych klientów.