Co nam daje wdrożony system zarządzania jakością - ISO - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Co nam daje wdrożony system zarządzania jakością

Spełniając wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 zidentyfikowano szereg procesów i opracowano odpowiednie procedury, które pozwalają pracownikom na sprawne wykonywanie zadań na stanowiskach pracy, tj. poruszanie się w środowisku zidentyfikowanych procesów. Jest to duże ułatwienie nie tylko dla nowych pracowników, dla których system jest swego rodzaju przewodnikiem i pełni rolę edukacyjną w poznawaniu nowych obowiązków i ich właściwej realizacji, ale również dla doświadczonych pracowników, którzy przechodzą do innych zadań lub muszą zastąpić swoich współpracowników, gdyż z dokumentów jasno wynika, jak należy postępować, żeby prawidłowo załatwić daną sprawę. Oszczędza to bardzo cenny czas, zapewnia powtarzalność wykonywanych czynności i podnosi komfort pracy.

System Zarządzania Jakością wymaga systematycznego monitorowania realizowanych procesów i doskonalenia ich funkcjonowania. Podstawą tych działań są jasno określone cele, zadania i przypisana im odpowiedzialność. Działanie Systemu Zarządzania Jakością, w tym stosowanie się do ustaleń zawartych w dokumentacji jest sprawdzane przez przeszkoloną grupę auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością podczas realizacji auditów. Audity skupiają się identyfikacji niezgodności/potencjalnych niezgodności organizacyjnych w celu wyeliminowania ich przyczyn, stwarzając podstawy do doskonalenia procesów realizowanych w Zakładzie. Skuteczność tych działań oceniana jest na bieżąco podczas kolejnych auditów wewnętrznych.

Spojrzenie na realizowane zadania jako na zbiór powiązanych ze sobą procesów powoduje, że zasoby jak i działania zarządzane jako proces zwiększają swoją efektywność w zakresie przekształcania potrzeb i oczekiwań klientów w usługę.