Główny Księgowy - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Irena Sakowicz

Sekretariat

tel. 22 602 84 77