Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych - Dyrekcja - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA