Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Informatycznych - Dyrekcja - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA