Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego - Dyrekcja - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego

Małgorzata Zdrodowska

Sekretariat

tel. (22) 825-00-81
III piętro pok. 353

 

 

Dyrektor Zakładu Emerytalno - Rentowego sprawuje bezposredni nadzór nad pracami:

 • Obszaru zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Obszaru organizacyjny,
 • Obszaru ds. działań strategicznych,
 • Wydziału Analiz i Współpracy Międzynarodowej,
 • Zespołu Radców Prawnych,
 • Wydziału Informatyki,
 • Audytora Wewnętrzny,
 • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Inspektora Ochrony Danych,
 • Koordynatora ds. kontroli zarządczej,
 • Stanowiska ds. kontroli wewnętrznej.