Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego - Dyrekcja - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego

Małgorzata Zdrodowska

Sekretariat

tel. (22) 825-00-81
III piętro pok. 353

Dyrektor Zakładu – Małgorzata Zdrodowska

 

Dyrektor Zakładu Emerytalno - Rentowego sprawuje bezposredni nadzór nad pracami:

 

Audytor wewnętrny – Piotr Michalak
tel. (22) 60-28-279; IV piętro pok. 476
 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Joanna Tomkiewicz
tel. (22) 60-28-646; I piętro pok. 166
 
Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Radosław Staroń
tel. (22) 60-28-176; I piętro pok. 169