Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego - Dyrekcja - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego

Małgorzata Zdrodowska

Sekretariat

tel. 22 825 00 81