Przeciętna liczba świadczeń i przeciętna wysokość świadczeń emerytalno –rentowych w poszczególnych województwach - stan na czerwiec 2019 r.