Struktura wypłacanych rent inwalidzkich wg grup inwalidzkich - stan na grudzień 2019 r.