Struktura wypłacanych rent inwalidzkich wg grup inwalidzkich - stan na czerwiec 2019 r.