Struktura wypłacanych emerytur według długości okresu wysługi – stan na czerwiec 2019 r.