Struktura wypłacanych świadczeń według wysokości świadczenia - stan na grudzień 2019 r.