Struktura wypłacanych świadczeń według wysokości świadczenia - stan na czerwiec 2019 r.