Liczba, przeciętna wysokość, przeciętny wiek, okres służby, okres wysługi oraz ilość i przeciętny procent dodatku za inwalidztwo emerytur nowo przyznanych w latach 2005-2019.