Liczba i przeciętna wysokość świadczeń nowo przyznanych w latach 2005-2019 w podziale na rodzaje świadczeń.