Liczba i przeciętna wysokość świadczeń nowo przyznanych w latach 2005-2018 w podziale na rodzaje świadczeń.