Przeciętna wysokość świadczenia wypłacanego przez ZER MSWiA w latach 2005-2019.