Liczba świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZER MSWiA w latach 2005-2019 - stan na 31 grudnia.