Inspektor Ochrony Danych - RODO - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Inspektor Ochrony Danych

Arkadiusz Jęczeń

Dane kontaktowe:

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

ul. Pawińskiego 17/21

02-106 Warszawa

e-mail: iodo@zer.mswia.gov.pl

tel. 22 602 84 76