Informacja dla orzekanych w komisjach lekarskich - RODO - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA