Informacja w sprawie powołania przez Fundacje „Polsko-Niemieckie Pojednanie” Centrum Informacyjno-Integracyjnego (CII) dla Osób Poszkodowanych w czasie II wojny światowej.

Centrum Informacyjno-Integracyjne
przy Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”


Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
ul. Wspólna 30, 00-921
Warszawa, tel/faks:022 625 46 05
e-mail: centrum@fpnp.pl

I n f o r m a c j a

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” powołała do życia Centrum Informacyjno-Integracyjne (CII) dla Osób Poszkodowanych w czasie II wojny światowej.
Działania Centrum polegają na udzielaniu porad bezpośrednich w siedzibie CII, a także telefonicznych i listowych, organizowaniu dyżurów ekspertów z dziedziny prawa, medycyny i pomocy socjalnej oraz świadczeniu usług dla ludzi starszych.

 • Codziennie od godziny 8.15 do 16.15 konsultant telefonicznie lub osobiście udziela informacji o możliwościach uzyskania pomocy medycznej, prawnej, socjalnej z
  instytucji krajowych i zagranicznych (zarówno publicznych jak i prywatnych).
 • Osoby spoza Warszawy, ofiary nazizmu, które chcą otrzymać informacje o instytucjach świadczących pomoc, mogą kontaktować się z CII drogą korespondencyjną. W oparciu o posiadane informacje i po konsultacji z ekspertami każdemu Zainteresowanemu pracownicy Centrum będą starali się udzielić odpowiedzi.
 • Od listopada 2006r. rozpoczęły się dyżury specjalistów. Porad prawnych udziela radca prawny (dyżury we wtorek 10.00-12.00 i czwartek 12.00-14.00), porad w
  zakresie pomocy społecznej – specjalista ds. pracy socjalnej (poniedziałek, czwartek godz. 8.15-10.15), a porad lekarskich w zakresie geriatrii – lekarz specjalista
  konsultant wojewódzki ds. geriatrii (środa, czwartek 14.00-16.00). Na konsultacje specjalistyczne należy umawiać się telefonicznie lub osobiście w siedzibie Centrum.
 • W działalność Centrum Informacyjno-Integracyjnego planujemy zaangażować również wolontariuszy do opieki nad osobami starszymi. Osoby te odwiedzać będą
  zgłoszonych Centrum podopiecznych, organizować im czas wolny, pomagać w drobnych pracach domowych, w załatwianiu spraw urzędowych. Ten rodzaj pomocy skierowany jest do osób zamieszkałych w Warszawie i okolicach. Starsze osoby zainteresowane przyjęciem wolontariusza prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Centrum.

Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15 w siedzibie Ośrodka Informacyjnego FPNP przy ul. Wspólnej 30 w Warszawie.
Z Centrum Informacyjno-Integracyjnym można kontaktować się także telefonicznie: 022 625 46 05.
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!