Struktura według wieku osób pobierających renty inwalidzkie – stan na grudzień 2017 r.