Struktura emerytur i rent według okresu ich pobierania – stan na grudzień 2017 r.