Struktura wypłacanych emerytur według długości okresu wysługi – stan na grudzień 2017 r.