Struktura wypłacanych świadczeń według wysokości świadczenia - stan na grudzień 2017 r.