Przeciętna liczba świadczeń i przeciętna wysokość świadczenia emerytalno-rentowego w podziale na rodzaje świadczeń - stan na grudzień 2017 r.