Informacja o przeciętnej długości okresu wysługi emerytalnej ogółem, wysługi emerytalnej z tytułu służby i okresów innych niż służba – stan na grudzień 2018 r.